ZESPÓŁ

Dorota Folga-Januszewska

Prof. ASP dr hab., historyk sztuki, muzeolog, krytyk.

Marek Krajewski

Paweł Nowak

Filip Schmidt

Joanna Kiliszek

Katarzyna Urbańska

Grażyna Wielicka

Natalia Hipsz

Zbigniew Marczewski

WYWIADY

aleksander gowin Aleksander Gowin — socjolog, historyk sztuki, specjalizujący się m.in. w sprawach niemieckich oraz kontaktami z Brazylią.
marta kapica Marta Kapica — absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Uniwersytecie Warszawskim.
bogna kietlińska Bogna Kietlińska — historyk i socjolog; w swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim metodologią badań jakościowych, socjologią wizualną, ewaluacją działań teatralnych oraz społeczno-kulturową rolą zmysłów w opisie przestrzeni oraz procesach konstruowania pamięci.
person Krzysztof Kościuczuk — historyk sztuki, kurator, tłumacz. Współpracował m.in. przy wystawie "Sąsiedzi" w Martin-Gropius-Bau w 2011 r., obecnie asystent dyrektor documenta 14 w Atenach i w Kassel.
michał kurcwald Michał Kurcwald — doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza, na co dzień interesuje się socjologią muzyki.
katarzyna maniak Katarzyna Maniak — antropolożka kultury, muzeolożka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. W Krakowie bada formy instytucjonalizacji kultury, prowadzi zajęcia i warsztatuje z zakresu antropologii sztuki oraz teorii i praktyki wystawiania dziedzictwa kulturowego.
rik Regionalny Instytut Kultury w Katowicach — realizator badań w województwie śląskim poprzez Regionalne Obserwatorium Kultury - dział rozwojowo-badawczy. Misją Obserwatorium jest rozpoznawanie kultury, kształtowanie myślenia i opinii o kulturze oraz twórcze wspieranie jej rozwoju poprzez pełnienie funkcji aktywnego operatora kultury, pracę z kadrami kultury, twórcami, instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi. Zespół budują: Maciej Zygmunt, Łukasz Dziuba, Aleksander Lysko, Marta Rosół oraz Hanna Kostrzewska.
monika rosińska Monika Rosińska — socjolożka, badaczka, wykładowczyni poznańskiej School of Form.
marta skowrońska Marta Skowrońska — doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu.
krzysztof stachura Krzysztof Stachura — socjolog, badacz społeczny, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim.
sara szymańska Sara Szymańska — socjolog w Krakowie z aparatem fotograficznym chodzący po muzeach i galeriach w poszukiwaniu sztuki współczesnej.
karol templewicz Karol Templewicz — absolwent Instytutu Socjologii UW, współpracownik Instytutu Adama Mickiewicza, publikował teksty m.in. w Praktyce Teoretycznej, Krytyce Politycznej, Tygodniku Powszechnym, Dzienniku Opinii i Nowych Peryferiach.
karol templewicz Agnieszka Szymańska-Palaczyk — socjolog, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca o funkcjonowaniu i roli marek artystycznych.

INNE

Grafik: Paweł Osial
Koordynacja strony internetowej: Ada Brzezińska